Лот: 12632596. Фото: 1. Generator Aksa. Смартфоны

Generator Aksa

Hazırki qiymәt
3558.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
3558.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 08.11.2020, 14:42
Bakı xәritәdә
+(994) 55 543-44-78 

Lotun tәsviri

Fazaların sayı: Birfazalı 

Silindr: 1

İşә salma sistemi: Elektrik 

Yanacaq tipi: Dizel

Bakin hәcmi: 16 l

Nağd alışda Endirim olacaq 

Tam kartlada Nağd qiymәtinә ilkin Ödәnişsiz ala bilәrsiz

BirKart, Smile Kart, Albalı kart, BolKart sahiblәri isә ilkin ödәnişsiz Nağd qiymәtinә 18 ayadәk әldә edә bilәrsiz

Rayonlara vә Kirayәdә, yataqxanada qalanlara Hissә-Hissә Ödәnişlә verilmir

Instagram hesabı: satish_merkezi

Endirim, Sifariş vә Әtraflı mәlumat üçün Whatsapdan әlaqә saxlayın

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı