Finger print, card reader, face control

Лот: 12632596. Фото: 1. Finger print, card reader, face control. Смартфоны

Finger print, card reader, face control

Hazırki qiymәt
430.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
430.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 10.10.2019, 15:41
Bakı xәritәdә
+(994) 55 936-95-82 

Lotun tәsviri

Finger print, card reader, face control access control sistemlәr 055 936 95 82

Biometrika – Sizә eyni zamanda giriş vә çıxışa mәhdudiyyәt qoymağa, işçilәrin nizam-intizamına nәzarәt etmәyә, bir sıra hesabatların çıxarılmasına kömәk edәcәk. Bu sistem bütün tәşkilat vә idarәlәr üçün әn әlverişli optimal variantdır. Bu sahәdә böyük tәcrübәmizә әsaslanaraq Biz hәr bir Müştәri üçün әn әlverişli variant tәklif edirik.

Tәhlükәsizlik texnikasına zәmanәt verilir. Bu müddәt әrzindә texniki servis pulsuzdur.

Azerbaycanin istenilen bolgesinde xidmet gosteririk. 


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı