Лот: 12632596. Фото: 1. Ferro Genius. Смартфоны

Ferro Genius

Hazırki qiymәt
1449.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
1449.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 30.08.2019, 11:14
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

  • Motor:3.0 HP
  •  İstifadәçinin maksimal çәkisi: 140 kq
  •  Sürәt: 1 - 18 km/s Motorla meyllәndirmә: 0-15 %
  •  Qaçış lentinin ölçüsü: 50 х 135 sm
  •  Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt,meyllәnmә %

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı