Лот: 12632596. Фото: 1. Ferro FR-7ES. Смартфоны

Ferro FR-7ES

Hazırki qiymәt
529.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
529.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 28.08.2019, 10:39
Bakı xәritәdә
+(994) 50 200-26-27 

Lotun tәsviri

İstifadәçinin maksimal çәkisi: 100 kq Yüklәmә sәviyyәlәrinin miqdarı: 8 Trenajorun ölçüsü: 101 x 52 x 163 sm Monitor göstәricilәri: Mәşq vaxtı,kalori nәbz,mәsafә,sürәt

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı