Drel Metabo BS 18 Li

Лот: 12632596. Фото: 1. Drel Metabo BS 18 Li. Смартфоны

Drel Metabo BS 18 Li

Hazırki qiymәt
512.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
512.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 15.05.2020, 15:32
Bakı xәritәdә
+(994) 55 206-37-01 

Lotun tәsviri

Drel Metabo BS 18 Li

İstehsalçı...................................................................Metabo

Qida mәmbәyi..........................................................Akkumulyator

Bәrkitmә diapazonu mm........................................1-10

Akkumulyatorun hәcmi..........................................1500 mAh

Çәki.............................................................................1.5 kq

İstehsalçı ölkә...........................................................Almaniya....

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı