DE229 TUCK AND FOLD DRESS

Лот: 12632596. Фото: 1. DE229 TUCK AND FOLD DRESS. Смартфоны

DE229 TUCK AND FOLD DRESS

Hazırki qiymәt
596.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
596.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 23.08.2019, 11:36
Bakı xәritәdә
+(994) 50 263-23-49 

Lotun tәsviri

Material: 100% Viskoz


92 Neftçilәr Prospekti, Park Bulvar, 1-ci Mәrtәbә

14 Fәtәli Xan Xoyski, Ganjlik Mall, 1-ci Mәrtәbә


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı