Лот: 12632596. Фото: 1. Darvaza. Смартфоны

Darvaza

Hazırki qiymәt
500.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
500.00 AZN   
Hәrracın bitmәsinә qalıb (27.11.2020, 21:45)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

Darvaza 500 azn eni 3 uzunu 2.50 unvan saray*simuzer

Tәhvil şәrtlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı