Cilalama süngәr Festool PS STF D150X30 OR/5

Лот: 12632596. Фото: 1. Cilalama süngәr Festool PS STF D150X30 OR/5. Смартфоны

Cilalama süngәr Festool PS STF D150X30 OR/5

Hazırki qiymәt
154.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Hazırki qiymәt
154.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 15.05.2020, 17:01
Bakı xәritәdә
+(994) 55 206-37-01 

Lotun tәsviri

Cilalama süngәr Festool PS STF D150X30 OR/5

Yüksәk keyfiyyәtli cilalama süngәrlәri etibarlı şәkildә hәr cür boya ilә әn yaxşı nәticәlәr tәmin edir
narıncı
Orta
boya qüsurlarını tәmir edәrkәn ön cilalama üçün
MPA 5010 ilә birlikdә idealdır
Hündürlük 30.00 mm
Diametri 150 mm

İstehsalçı.....................................Festool

Növ...............................................Cilalama süngәr

İstehsalçı ölkә............................Almaniya

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı