BOYA BY-WM8 Pro-K1 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Лот: 12632596. Фото: 1. BOYA BY-WM8 Pro-K1 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi. Смартфоны

BOYA BY-WM8 Pro-K1 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Hazırki qiymәt
380.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
380.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:36
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

BOYA BY-WM8 Pro-K1, sәs yazmaq üçün yeni inkişaf etmiş iki kanallı UHF simsiz mikrofon sistemidir, asan oxunan LCD ekranı, geniş kommutasiya tezliyi RF, sintez edilmiş PLL vә rәqәmsal komplektasiyadır.

BOYA BY-WM8 Pro-K1 simsiz sistemi 100 metrәdәk mәsafәlәrdә yüksәk keyfiyyәtli sәs yazması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. İki kanallı sistem, iki ötürücü ilә işlәmәyә imkan verir, bu da müsahibәlәr üçün idealdır.
Sim istifadә etmәdәn sәs materialının yüksәk keyfiyyәtli qeydinin tәlәb olunduğu hәr hansı bir sahәdә istifadә edilә bilәr. Bütün video, DSLR vә güzgüsüz kameralar üçün istifadә üçün idealdır, hәmçinin Zoom vә Tascam kimi sәs yazıcılarında sәs yazmaq üçün. Alıcı vә ötürücülәr yüngül vә kiçikdir, hәm dә cihazla işlәmәyi rahat edәn sadә bir menyu var.

BOYA BY-WM8 Pro-K1 bir ötürücü, bir kamera qәbuledicisi vә omnidirectional lavalier mikrofondan ibarәtdir. Ayrıca ayaqqabı, XLR kabeli, mikrofon kabeli vә bir çanta quraşdırmaq üçün bir adapter var.


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı