BOYA BY-WM6 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Лот: 12632596. Фото: 1. BOYA BY-WM6 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi. Смартфоны

BOYA BY-WM6 UHF Simsiz hәrtәrәfli İstiqamәtlәndirici Mikrofon Kamera sistemi

Hazırki qiymәt
360.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
360.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:36
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

BOYA BY-WM6, ENG (elektron xәbәr toplama), EFP (elektron sahә mәhsulu), DSLR video kamera / videokamera vә digәr peşәkar tәtbiqlәr üçün hazırlanmış bir UHF simsiz mikrofon sistemidir.

BY-WM6 kuzov ötürücü, portativ qәbuledici vә onların aksesuarlarından ibarәtdir.

Alıcı vә ötürücü asan işlәmәk üçün yüngül vә sadә bir menyu.

Xüsusiyyәtlәri:

ENG / EFP, DSLR Video üçün idealdır.

Yüksәk keyfiyyәtli vә aydın sәs üçün Compander.

48 UHF kanalları.

Mic vә Line-in.

Ekranı ilә istifadә etmәk asandır.

Seçilә bilәn sәssiz funksiya.

Kamera quraşdırıla bilәn qәbuledici.

Qulaqlıq çıxışı (Alıcı) tәrәfindәn sәsin izlәnmәsi.

Omni-Directional Lavalier Mic daxildir.

XLR çıxış kabeli, Stereo mini fiş kabeli daxildir.

6 saatdan çox fasilәsiz işlәmә.

Әmәliyyat aralığı 100 m (300 ′) -ә çata bilәr (maneәsiz).

Transmitter / qәbuledici 2 AA batareyası ilә tәchiz olunmuşdur (batareyalar daxil deyil).

Xüsusiyyәtlәr:

- Sistem

Osilatör növü: PLL Sintez edilmiş İdarә Osilatoru

Daşıyıcı Tezlik Aralığı: 584MHz-608MHz

Kanallar: 48

Tezlik cavabı: 100 m (300 ′) (maneәsiz)

İşlәmә temperaturu: 14 ° F - 122 ° F (-10 ℃ - + 50 ℃)

Saxlama Temperaturu: 14 ° F-dәn 131 ° F-dәk (-10 ℃-dәn + 55 ℃)

- Nәqliyyatçı

RF çıxış gücü: 20mW

Anten: çevik

Xәyali emissiya: 250nW vә ya daha az

Audio Giriş Konnektoru: 3.5 mm mini cek

Sәs daxiletmә sәviyyәsi: 600mV-2000mV

İstinad sapması: ± 7KHz (-60 dBV, 1 KHz giriş)

Giriş İstinad Aralığı: 20Hz-20KHz

Elektrik tәchizatı: 2 AA batareya (batareyalar daxil deyil)

Әmәliyyat müddәti: 8 saat

Ölçülәr: 10.6 * 6.7 * 2.9cm / 4.2 * 2.6 * 1.1in

Çәki (batareyasız): 95g / 3.4oz

- Qәbul edәn

Anten: çevik

Audio Giriş Konnektoru: 3.5 mm mini cek

Siqnal-sәs-küy nisbәti: 80dB

Tәhrif: 0.8% (- 60 dBV, 1 KHz giriş)

Qulaqlıqların çıxış sәviyyәsi: 60mW, 32 Ohm / 1KHz

Sәs çıxışı sәviyyәsi: 120mV

Elektrik tәchizatı: 2 AA batareya (batareyalar daxil deyil)

Әmәliyyat müddәti: 8 saat

Ölçülәr: 10.6 * 6.7 * 2.9cm / 4.2 * 2.6 * 1.1in

Çәki (batareyasız): 98g / 3.5oz

- Lavalier Mikrofon

Transduser: Geri elektrik kondensatoru

Qütb naxışı: Omni yönlü

Tezlik aralığı: 35Hz ~ 18KHz

Siqnal / Sәs: 74dB SPL

Hәssaslıq: -30dB ± 3dB / 0dB = 1V / Pa, 1 kHz

Bağlayıcı: 3.5mm kilidlәmә mini plus

Uzunluğu: 1.2m / 15.9ft

Paketin tәrkibi:

Kәmәr klipi ilә 1 x ötürücü

1 x kәmәr klipi ilә qәbuledici

1 x Omni yönlü lavalier

1 x Stereo 3.5mm mini fiş kabeli

1 x XLR çıxış kabeli

1 x Mikrofon tutacağı klipi

1 x Şüşәli ekran

1 x Ayaqqabı dәsti adapteri

1 x saxlama qutusu

1 x İstifadәçi tәlimatı (İngilis dili)


Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı