BOYA BY-WFM12 VHF simsiz mikrofon sistemi

Лот: 12632596. Фото: 1. BOYA BY-WFM12 VHF simsiz mikrofon sistemi. Смартфоны

BOYA BY-WFM12 VHF simsiz mikrofon sistemi

Hazırki qiymәt
275.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
275.00 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 12.05.2020, 17:36
Bakı xәritәdә
+(994) 50 998-00-15 

Lotun tәsviri

BOYA BY-WFM12, 12 kanallı VHF Simsiz Mikrofon Sistemidir, sәslәri smartfonlar, DSLR, videokameralar, sәs yazıcıları, kompüterlәr vә daha çoxu ilә yaza bilir.

Bu sistem müsahibәlәr, film çәkmәk, iş tәqdimatları vә ya digәr portativ tәtbiqlәr üçün idealdır.
Hәr bir ötürücünün eyni anda iki mikrofondan istifadә etmәyinizә imkan verәn iki MIC yuvası var.
Hәm qәbuledici, hәm dә ötürücü, yüngül vә istifadәsi asandır, yüksәk keyfiyyәtli sәsә zәrәr vermәdәn rahatlıq tәqdim edir.
maneәsiz 40 m mәsafәdәki әmәliyyat zamanı.
Üstün sәs üçün yüksәk tezlikli әmәliyyat
Smartfonlar, rәqәmsal SLR kameralar, videokameralar, sәs yazıcılar, kompüterlәr üçün geniş uyğunluq
Compander-Free Sistem yüksәk keyfiyyәtli sәs verir
Müdaxilәsiz işlәmә üçün 12 dәyişkәn tezlik
Alıcı üçün avtomatik olaraq tәnzimlәnәn tezlik
Daxil edilmiş qulaqlıq ilә real vaxt rejimindә izlәmә imkanı
Daha yaxşı qәbul üçün ayrıla bilәn vә çevik anten quraşdırıla bilәr
Alıcı vә ötürücü iki AA batareyası ilә tәchiz edilmişdir.
Әsas mәhsul xüsusiyyәtlәri:
- Smartfonlar, planşetlәr, rәqәmsal SLR kameralar, videokameralar, sәs yazıcılar, kompüterlәr vә s. üçün uyğundur.
- Müdaxilәni qorumaq üçün 12 dәyişdirilә bilәn kanal
- Üstün sәs üçün VHF yüksәk tezlikli әmәliyyat
- Transmitter üçün iki MIC bağlayıcı
- Avtomatik olaraq qәbuledici ilә uyğunlaşdı
- Hәcmi idarәetmә çarxı
- 360 ° fırlanma funksiyası olan ayrıla bilәn vә çevik anten
- maneәsiz 40 m (131 fut) mәsafәyә qәdәr mәsafә qәt edin.
- Yığcam vә istifadәsi asandır
- Hәr ikisi üçün iki AA qәlәvi batareya ilә tәchiz edilmişdir
- Alıcı vә ötürücü

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı