9 fәrqli Lily collection boyunbağılar

Лот: 12632596. Фото: 1. 9 fәrqli Lily collection boyunbağılar. Смартфоны

9 fәrqli Lily collection boyunbağılar

Hazırki qiymәt
19.50 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
19.50 AZN   
Yerlәşdirilmә tarixi 08.11.2020, 22:24
Bakı xәritәdә
+(994) 55 977-65-45 

Lotun tәsviri

9 fәrqli Lily collection boyunbağılar

1,3,5,9 - 20.99₼
2,4,6,7 - 19.50₼
8 - 24.50₼
•Mәhsulların hәr biri qızıl suyu ilә örtülüb

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı