10 әdәd marka 7-ci variant

Лот: 12632596. Фото: 1. 10 әdәd marka 7-ci variant. Смартфоны

10 әdәd marka 7-ci variant

Hazırki qiymәt
1.00 AZN
Blitz-qiymәt
4.00 AZN
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür
Satıcı
Hazırki qiymәt
1.00 AZN   
Blitz-qiymәt
4.00 AZN
Hәrracın bitmәsinә qalıb (17.09.2019, 08:46)
Bakı xәritәdә
Әlaqә mәlumatları yalnız hәrracın qalibi tәrәfindәn görülür

Lotun tәsviri

hamsını bir yerdә

Tәhvil şәrtlәri

Suallar

Sual yoxdur.
Sual vermәk üçün sayta daxil olmaq lazımdır
Giriş üçün klik edin

Bölmәnin әn yaxşıları
yuxarı